این یک تحویل ویژه است؛ رویکرد نوین آسیا خودرو در تحویل محصولات

بررسی وضعیت تحویل خودرو در بازار ایران، نشان از وجود مشکلاتی هم برای خریدار و هم برای نمایندگی خودروسازان دارد. حال مجموعه نمایندگی‌های آسیا خودرو برای رفع این مشکلات اقدام به تأسیس اداره تحویل خودرو…