وی افزود : یعنی اگر پلیس با چنین مواردی روبرو گردد بدون اغماض با این فرد برخورد کرده و فرد مجرم به دادسرا معرفی خواهدشد .

سرهنگ شریفی گفت : ولی زمانی هست که راننده با استفاده از وسایلی مانند ماسک ، دستمال و یا گل آلود کردن و یا هر وسیلهای دیگر اقدام به پوشش پلاک می نمایند.

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد : در طرحی که راهنمایی و رانندگی اجرا خواهد کرد به این صورت استکه همکاران بنده در ورودی های طرح ترافیک مستقر هستند چرا که بیشترین تخلافت پوشش و مخدوشی پلاک در این محدوده هاانجام می شود و از پلاک متخلفین و بدون جرو بحث عکس گرفته و راننده متخلف را جریمه می نمایند .

وی گفت : عکس گرفته شده به مرکز اجراییات تحویل داده می شود و همکاران بنده در این مرکز با فرد خاطی تماس گرفته و وی رابه کلاس آموزشی فراخوان می نمایند .

سرهنگ شریفی تصریح کرد : دلیل این کار هم این است که خیلی از مردم به تخلفات پلاک خیلی ساده نگاه می کنند و در اینکلاس راننده متخلف آموزشهای لازم را می بیند و توجیه و ارشاد می گردد که این تخلف را دیگر انجام ندهد .

وی ادامه داد : ولی اگر راننده به کلاس مراجعه نکند و دوبار برای وی پیامک ارسال گردد ، آنوقت توسط راهنمایی و رانندگی ،عبارت منع خدمات روی پلاک آنها درج می گردد و اگر بخواهند خلافی بگیرند و یا نقل و انتقال انجام دهند ، خدمات آنان بسته میشود و این کار تا زمانی که به کلاس مراجعه نکنند پابرجاست .

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان